INNHOLD I PROGRAMMET

Samlingene

I løpet av et halvt år vil vi invitere til tre helgesamlinger med foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Hver av de tre samlingene vil ha som mål at du blir mer bevisst på og lærer mer om deg selv og hvordan du påvirker og påvirkes av omverden. Vi vil også gi deg konkrete verktøy for din videre utvikling.


Samling 1

Deg selv


27-29. januar 2023

• Hvem er jeg?

• Hva styrer mine valg?

• Hva har gjort meg til den jeg er?

• Hvem ønsker jeg å være?

Samling 2

Roller, påvirkning og nære relasjoner

14-16. april 2023

• Hvordan påvirker andre mine valg?

• Hvilke roller og krav påvirker meg?

• Hvordan blir jeg oppfattet av andre?

• Hvordan kan jeg utvikle rollene og relasjonene mine?

Samling 3

Makt og samfunnspåvirkning

16.-18. juni 2022

• Hvordan tas valg i samfunnet?

• Kommunikasjon, retorikk og effektiv samfunnspåvirkning

• Egen motivasjon, nettverk og utvikling

© 2016 Det Platonske Akademi
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang